TR | EN | DEKurucusu Olduğu Savaş Ve Savunma Sanatı

ASLANDO:

Aslando kelime anlamı olarak karanın en güçlü hayvanı olan “Aslan’ın Yolu” (Do = Yol) anlamına gelir. Teknik anlamda ise, sadece ayak yahut da ele yönelik değil, ihtiyaç olan herşeyin öğrenilebilineceği, içinde de diğer dövüş sporlarından değişik tekniklerin de bulunduğu bir Türk Savaş ve Savunma Sanatıdır. Aslando özellikle güvenlik kuvvetlerine ve özel harekâtlara da öğretilmektedir.

Aslando güce dayalı bir savunma sanatı değildir. Özü, çok daha güçlü rakiplere karşı kendini koruma isteğinden ortaya çıkmıştır. Rakibinizin saldırısını kiralayıp kendi gücünüzü de katıp rakibe yansıtabilirsiniz. Açıkça rakibi kendi enerjisi ile etkisiz hale getirmektir. Rakibin hareket ve tahminlerini boşa çıkarıp onun anlık şaşkınlığından yararlanarak rakibi etkisiz hale getirmek demektir. Doğal olarak akıllı düşünmeye ve gereksiz her şeyin zihinden atılmasına dayalı bilimsel bir mantık kullanır aynı zamanda öğrencilerine kendilerini geliştirme için güvenli bir ortam sağlamaya da çalışmaktadır. Korunmanın ve koruyabilmenin yolu olan Aslando tekniksel, taktiksel, zihinsel, psikolojik, hız, dayanıklılık, güç/kuvvet, esneklik ve çeviklik gelişmelerini en yüksek noktaya çıkartmayı amaçlayan bunu yaparken de sakatlanmayı en aza indirgemeyi planlayan ruhsal ve bedensel eğitim çalışma bütünüdür.% 50 tekme % 50 yumruk kullanılır. Aslando doğal olarak akıllı düşünmeye ve gereksiz her şeyin zihinden atılmasına dayalı bir mantık kullanarak gerçekçi, hızlı, pratik, etkili bir savaş ve savunma sanatı olmuştur. Aslando sistem olarak monotonlaşmış hareketlerden değil, prensiplerden oluşur. Aslando öğrencisi gereksiz güç kullanmamayı, rakibinin gücünün önünde durmamayı, kendisine uygulanan gücü kendi çıkarına kullanmayı, sadece bir kişiye karşı değil de, aynı anda birçok kişiye karşı mücadele etmeyi, akıcı ve rahat olmayı öğrenir. Beden ve ruhun uyumunu sağlar. Çok kez tekrarlanan teknikler refleks hale getirilir. Aslando’ da eğitim süreci içinde doğruluk, nezaket, sabır, sevgi ve saygı kavramlarını öğretilir. Sporcunun zekâsını geliştirir ve kendi başına hareket etme yeteneğini kazandırır. İnsan bedenine zindelik ve çeviklik kazandırır. Böylece kendine güven, nefse hâkimiyet ve konsantre olabilme duyguları gelişir. Kişi rakiple mücadele anında doğru ve akıllıca hareket etmeyi öğrenir. Aslando antrenmanları pratik zekâ ile başarıyı sağlayan, ruh ve normal gücü veren, aynı zamanda konsantrasyonu geliştiren bir antrenman yöntemidir. İnsan karakterinin geliştirilmesi iradenin ve öğrenme kabiliyetinin güçlenmesi ve hoşgörülü davranış biçimi sağlanır. Aslando’ yu diğerlerinden ayıran en önemli faktör de insan vücudundaki hassas noktalarla çalışıyor oluşudur. Aslando genel itibari ile silah kullanmaksızın yapılmaktadır. Lakin Aslando’ da gözle görebilip elle tutabildiğiniz her nesneyi silah olarak kullanma eğitimi de verilmektedir. Her türlü silahlı ve silahsız saldırılara karşı geliştirilmiş özel bir kendini koruma sistemi mevcuttur. Vücut anatomisi her nasıl olursa olsun Aslando çalışmak isteyen bir insan bu sistemde kendine yer bulabilir.

Şiddet olaylarına bakacak olursak darp olaylarından tutun da en korkunç cinayetlerde bile sebepsizce kendini ispat içeriklidir. Oysaki Aslandocu sadece kendisini savunur karşıdakini etkisiz hale getirebilme konusunda eğitimli olduğundan dolayı da kendini ispat etmekle uğraşmaz. İspatı onun için sahip olduğu spor derecesidir. Asla bir Aslandocu’ nun sokak kavgasında bildiği can alıcı darbeleri kullanmaz. Hatta gerekirse bazı hafif darbeleri alır.

Yeni başlayanların nefsine kültürfizik dediğimiz egzersiz hareketleri ve disiplin ağır gelebilir. Şayet ,,Do’’ felsefesi olmasaydı, saldırgan duygu ve düşünceye sahip insanlar, öğrenmiş oldukları teknikleri günlük hayatlarında istemedikleri herhangi bir şeyle karşılaştıklarında karşılarındaki kişilere uygular ve dönüşü hatta telafisi olmayan hatalara düşerler patlayacak bomba halini alırlardı. Bazen anlamsız gelen ,,Do’’ oysaki gerçekten çok önemlidir. Aslando el ve ayak kullanarak yapılan bir savunma sanatı olmakla beraber bedensel ve ruhsal bir motivasyondur. Aslando bir sanattır ve en büyük gayesi galibiyet değildir; insanın ahlak ve karakterini olgunlaştırmayı hedef edinmiştir

Aslando yalınayak ve özel üniformalı olarak çalışılır. Aslando 'da tecrübe ve ustalığı belirtmek üzere, diğer pek çok uzak doğu kökenli savaş ve savunma sanatlarında da olduğu gibi, elbisenin üzerine bağlanan kuşaklar kullanılır.

Kuşaklar: Başlangıçta her Aslandocuya beyaz renk kuşak verilir. Zamanla antrenman ve müsabakalarda tecrübe kazanan Aslandocular belirli imtihanlara tabi tutularak kuşak atlarlar. Böylece kuşakların rengi değişir. Bu kuşaklar sırayla; …………………………………… renklerdedir. Derecelendirmeyi kolaylaştırmak için, her iki kuşağın arasında bir de ara kuşak bulunur.

Siyah kuşak en üst kuşaktır. Fakat siyah kuşağın da dereceleri bulunmaktadır. Bunlar, 1.Dan (San), 2.Dan (San), 3.Dan (San), 4.Dan (San), 5.Dan (San), 6.Dan (San), 7.Dan (San), 8.Dan (San), 9.Dan (San) ve 10.Dan (San) 'dır. Her Dan (San) derecesi arasında belli bir bekleme süresi vardır. Bu süre Dan (San) derecesi kadar yıldır. Örneğin: 4.Dan (San) olan birisi 5.Dan (San) 'a geçmek için 4 sene beklemek ve ardından bir imtihana girmek zorundadır.

Bir sporcunun siyah kuşak olabilmesi için 16 yaşından gün alması gerekmektedir. Yaşı tutmuyorsa siyah kuşak yerine Toy kuşak alabilir. Toy kuşağın dereceleri ise 1.Toy, 2. Toy ve 3. Toy 'dur.

4 ayda 1 kuşak sınavı yapılır, başarılı olanlar bir üst kuşağa geçerler. Başarıya göre ara kuşakları atlayarak yükselmek de mümkündür.

Aslando’da en üst seviye, hocalık derecesi olan siyah kuşaktır. Bundan sonra “Dan (San) ” denilen yükselmelere geçilir.

ASLANDO çalışmaları birkaç kısımdan oluşur.

Antrenman (Temel teknik kuralları, kültürfizik, temel teknik çalışması, ellik çalışması, ikili çalışma)

Müsabaka

Kırış’ tır.

Teknik terimler ve unvanlar Türkçe’ dir. Günümüzde artan kapkaç olaylarına karşı sokakta kendinizi savunmak ve korumak için mükemmel ve mantıklı bir sistemdir. 7′ den 70′e her insanın rahatlıkla yapıp salon içinde ve dışarıda karşılaştığı olaylara karşı uygulayabileceği bir sistemdir. Yeni başlayan bir öğrenciye doğal olarak egzersizler ve disiplin ortamı zor gelebilir. Ancak sıkı ve disiplinli bir çalışma ile sonuca yaklaşılır. Başarıya ulaşmak için öğrenci sabırlı ve dayanıklı olmak zorundadır. Erken yaşta başlayan çocuğun kendine güven duygusunun artmasına, salon kuralları çerçevesinde toplum içinde saygı kültürünün gelişmesine büyük katkı sağlar. Sporcuda aranan en önemli nitelik saygı ve disiplindir. 
Aslando nezaket ve hoşgörüyle başlayıp nezaket ve hoşgörüyle biter.

Aslandocu her zaman adil, tarafsız, hoş görülü, haklıdan yana ve topluma faydalı olarak yetişir.